آموزش etabs


هندبوک مهندسی پی در ادامکه تقدیم حضور شما عزیزان میشود این هندبوک در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و برای مهندسین عمران به خصوص در شاخه ژئوتکنیک بسیار کاربردی میباشد پس برای دانلود همراه ما باشید

هندبوک مهندسی پی


در این جزوه دستنویس شما با مثالهای خوب با محاسبات مربوط به طراحی پی آشنا میشوید و سعی شده است انواع پی را پوشش دهد که منبع بسیار خوبی برای درس مهندسی پی میباشد

طراحی پی