آموزش etabs


روشهای نوین ساخت و اجرا و مقاومسازی پلها ارائه شده توسط آقای مهندس ایمان الیاسیان در دانشگاه امیر کبیر میباشد که در ۲۱۶ صفحه بصورت تصویری ارائه شده و در ادامه از سایت تخصصی مهندسی عمران قابل دانلود است…

مقاومسازی پلها