آموزش etabs


وال پست نگهدارنده دیوار است، این المان که معمولاً بصورت یک تیر-ستون طراحی می گردد در انتهای سالنهای صنعتی و بطور کل فریمهای دهانه بالا که انتهای آن با دبوار پوشش می گردد قرار می گیرد. و وظیفه آن انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد که موجب عدم تخریب دیوار می گردد، بطور عمومی اتصال آن در انتهای متصل به فریم بطورت لوبیایی جهت مراحل نصب و برروی فونداسیون بصورت مفصل می باشد.

ویدئو نحوه طراحی صحیح وال پست(wall post)در نرم افزار SAP(استاد حسن فراهانی)

 

ویدئو نحوه طراحی صحیح وال پست(wall post)در نرم افزار از محیط نرم افزار تهیه شده است که کیفیت نمایش بسیار بالا و همچنین حجم بسیار پایین جهت دانلود را داراست.