آموزش etabs


برنامه محاسبه مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان توسط خانه عمران شریف مشهد تهیه شده است و برنامه بسیار مفید و البته کوچکی است که در ادامه میتوانید دانلود بفرمایید

محاسبه مرکز جرم