آموزش etabs


پروژه حاضر طراحی سوله دو دهانه است که محاسبات آن را Etabs و Safe انجام شده و تمام فایل های آن همراه با نقشه های اتوکد و همچنین دفترچه محاسبات آن برای دانلود قرار داده شده است.شایان ذکر است که این پروژه نمونهیک فایل محاسباتی قابل ارائه به نظام مهندسی است .درادامه برای دانلود آن همراه ما باشید

طراحی سوله

 


در این جزوه دستنویس شما با مثالهای خوب با محاسبات مربوط به طراحی پی آشنا میشوید و سعی شده است انواع پی را پوشش دهد که منبع بسیار خوبی برای درس مهندسی پی میباشد

طراحی پی


آموزش etabs یکی از دغدقه های هر مهندس عمران است که میخواهد محاسبات یک سازه ساختمانی را انجام دهد .بر این اساس یک جزوه خوب دستنویس آموزش etabs و safe که به آشنایی با منوهای این نرم افزار ها پرداخته است برای شما عزیزان آماده دانلود شده است این جزوه از طرف آقای مهندس امین باقری معرفی شده است

آموزش etabs