آموزش etabs


مبحث ۹ مقررات ملی ویرایش ۱۳۹۲ تغییرات زیادی نسبت به ویرایش قبل داشت این درحالی است که این ویرایش در چاپ اول و دوم هم دارای تغییراتی بوده است بصورتی که در آزمون نظام مهندسی خرداد ۹۳ منبع آزمون بصورت ناگهانی از چاپ اول به چاپ دوم تغییر کرد در فایلی که در ادامه دانلود خواهید کرد مقایسه ای بین این دو چاپ از مقررات ملی صورت پذیرفته و تغییرات آن آورده شده است که اگر شما چاپ اول را داشته باشید میتوانید با اعمال این تغییرات جزئی بصورت دستی کتاب خود را آپدیت بفرمایید.این فایل کاری است از آقای مهندس حامد مروی

مبحث 9