آموزش etabs


به نقل از منبع:آموزش طراحی ساختمان فولادی با Etabs 2013 و طراحی پی با نرم افزار Safe12 مطابق یا آخرین تغییرات مباحث مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ توسط گروه تخصصی آی سیویل آماده شده است . این کتابهای الکترونیکی بصورت کاملا تصویری روند انجام طراحی را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش طراحی ساختمان فولادی


جزوه بارگذاری دکتر حسین زاده  مطابق با ویرایش ۹۲ مبحث ششم برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی تهیه شده است این جزوه را حتما در ادامه دانلود کنید که منبع بسیار مناسبی برای آزمون های تستی است

جزوه بارگذاری