آموزش etabs


به نقل از منبع:آموزش طراحی ساختمان فولادی با Etabs 2013 و طراحی پی با نرم افزار Safe12 مطابق یا آخرین تغییرات مباحث مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ توسط گروه تخصصی آی سیویل آماده شده است . این کتابهای الکترونیکی بصورت کاملا تصویری روند انجام طراحی را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش طراحی ساختمان فولادی


دانلود دفترچه محاسبات پروژه فولاد ساختمان ساختمان ۵ طبقه به همراه زیرزمین می باشد و کاربری سازه موردنظر مسکونی بوده که هر طبقه شامل یک واحد می باشد که مساحت هر طبقه ۲۹۶ متر مربع میباشد زیر بنای مفید هر واحد ۲۷۷ متر بوده که ۱۸.۸ متر از کل مساحت ساختمان در هر طبقه به راه پله و آسانسور اختصاص داده شده است و ورودی ساختمان از طرف ضلع جنوبی است .

دانلود دفترچه محاسبات پروژه فولاد

ساختمان مورد نظر ازنظر سازه ای بصورت ۲ سیستم مجزا ازهم است که در جهت محور xقاب خمشی فولادی معمولی استفاده شده که در این جهت تمام اتصالات گیر دار است و در جهت y مهار بندی هم محور(همگرا) استفاده شده که در این جهت تمام اتصالات مفصلی هستنداستفاده شده است .  برای طراحی پی های سازه از نرم افزار safe  ۷.۳ استفاده شده است و برای سازه از  نرم افزار ETABS V8 استفاده شده است