آموزش etabs


دستورالعمل مشخصات فنی و جزئیات تیپ اجرایی بهسازی لرزه ای مدارس کشور در ۷۳ صفحه با حجم ۹ مگابایت و تدوین شده در قالب فایل پی دی اف با رعایت ضوابط طراحی تنظیم شده است.

بهسازی لرزه ای مدارس