آموزش etabs


فرمولهای مهندسی عمران یک ایبوک بسیار عالی برای کسانی است که در حرفه مهندسی عمران همواره نیاز به دسترسی سریع به فرمولهای عمرانی پیدا میکنند این کتاب ۴۰۰ صفحه ای شامل انواع روابط کاربردی مهندسی عمران هست و برای دانلود در ادامه آماده شده است..

فرمولهای مهندسی عمران


در این کتاب مباحث مربوط به درس سازه های فولادی در ۵۶۰ صفحه تشریح میشود و درواقع ترجمه ای است از کتاب اصلی آن که نویسندگان آن سالمن و جانسن این کتاب در سال ۱۳۶۸ منتشر شده است و مترجم آن جناب استاد فریدون ایرانی هستند در ادامه دانلود این کتاب را از دست ندهید

سازه های فولادی