آموزش etabs

-


این فایل مصور ۸۰ صفحه ای در مورد  آشنایی با خرابی های ناشی از زلزله کاری است از آقای دکتر محمدرضاتابش پور که شما با انواع خسارت های سازه ناشی از زلزله آشنا میشوید و بسیاری از مفاهیم مثل طبقه نرم و ستون کوتاه و … که تابحال در مورد آن شنیده ایم را بهتر لمس میکنید.پیشنهاد میکنم حتما این فایل آموزشی ارزشمند را دانلود بفرمایید

zezele