آموزش etabs


با جزوه مهندسی پی مهندس رنجبری از دانشگاه تبریز در خدمت شما هستیم.قبلا هم جزوه مکانیک خاک این استاد را در سایت قرار داده بودیم که در اینجا میتوانید دانلود کنید اما جزوه مهندسی پی ۱۹۴ صفحه بوده. این جزوه نوشته مهندس رنجبری، هیات علمی دانشگاه تبریز می باشد و یک مرجع کامل برای درس مهندسی پی محسوب می شود.

جزوه مهندسی پی


برای دوستان عزیز دانشجوی مهندسی عمران که مشغول پاس کردن درس مهندسی پی هستند یک جزوه خوب و دستنویس و خلاصه از مهندسی پی قرار دادیم که از استاد شیخی نژاد از دانشگاه آبان هست در ادامه به دانلود جزوه مهندسی پی بپردازید

جزوه مهندسی پی