آموزش etabs


فهرست بها ۹۴ هم در ابتدای سال نو و در آستانه بهار ابلاغ شد و این اقدام دولت در ارائه سریع و بروز فهرست بها ۹۴ جای تقدیر دارد در ادامه برای شما فهارس بها تمام رشته ها اماده دانلود شده است فهرست بها ابنیه,فهرست بها تاسیسات مکانیکی,فهرست بها تاسیسات برقی,فهرست بها مرتبط با رشته آب و فهرست بها راه و راهداری در ادامه قابل دانلود است

فهرست بها 94

فهرست بنا مجموعه ای است شامل تمامی قیمت ها برای انجام یک پروژه و مبنای قیمت گذاری برای پروژه های پیمانکاری است

برای دانلود رایگان اکسل فهرست بها ۹۴  کلیک کنید